Poprawna pisownia

martwiłabym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwiła bym

Niepoprawna pisownia