Poprawna pisownia

nieprawdopodobna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie prawdopodobna

Niepoprawna pisownia