Niepoprawna pisownia

po bawiło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pobawiło

Poprawna pisownia