„Piszę” oraz „pisze” to dwie poprawne formy, występujące w różnych osobach (odpowiednio pierwszej i trzeciej) podczas odmiany słowa „pisać”. Oznaczono ono czynność, polegającą na umieszczeniu na powierzchni liter i innych znaków, układających się w słowa i zdania. Tradycyjnie, powierzchnią tą jest papier, a do wykonaniu napisu używa się długopisu lub pióra. Obecnie jednak coraz częściej „pisać” oznacza „pisać na komputerze”, czyli wybierać odpowiednie znaki na klawiaturze, które powodują pojawianie się wirtualnych liter, cyfry innych znaków na ekranie. Sporadycznie słowo „pisać” wykorzystywane jest w kontekście zdawania egzaminu.

Zarówno „piszę”, jak i „pisze” są poprawne. Słowo „pisać” (bezokolicznik) należy do pierwszej koniugacji czasowników, w której odmiana wygląda następująco:
1. I osoba liczby pojedynczej – końcówka „ę”: ja piszę
2. II osoba liczby pojedynczej – końcówka „esz”: ty piszesz
3. III osoba liczby pojedynczej – końcówka „e”: on/ona/ono pisze
Ze względu na taką zasadę odmiany czasownika „pisać”, każde z podanych wyrażeń jest poprawne, musi być jednak użyte w zgodnie z odpowiednią osobą.

Czasami piszę opowiadania fantasy, ale nigdy jeszcze nikomu ich nie pokazałem.
Gdy piszę coś na komputerze, robię to znacznie szybciej niż wówczas, gdy używam tabletu.
Piszę właśnie swoje CV i podanie o przyjęcie mnie do pracy w roli dziennikarza sportowego.

Marysia bardzo brzydko pisze w zeszycie, proszę zadbać, aby stawiała bardziej kształtne litery.
Moja żona często pisze wiersze i słowa do piosenek, które potem wykorzystujemy w naszym zespole.
Marta często pisze krótkie horrory, które potem wysyła na różnorodne konkursy literackie.