Niepoprawna pisownia

błysnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

błysną

Poprawna pisownia