Poprawna pisownia

ochłonąć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ohłonąć

Niepoprawna pisownia