Niepoprawna pisownia

pilnóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pilnuje

Poprawna pisownia