Niepoprawna pisownia

pij że

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pijże

Poprawna pisownia