Poprawna pisownia

piętnasty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjetnasty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pientnasty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjentnasty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pietnasty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjętnasty

Niepoprawna pisownia