Poprawna pisownia

pięt

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjent

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pient

Niepoprawna pisownia