Niepoprawna pisownia

pierszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pierfszy

Niepoprawna pisownia