Niepoprawna pisownia

pierszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszy

Poprawna pisownia