Niepoprawna pisownia

pierszemu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszemu

Poprawna pisownia