Niepoprawna pisownia

piersze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pierfsze

Niepoprawna pisownia