Niepoprawna pisownia

po prosiła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poprosiła

Poprawna pisownia