Poprawna pisownia

pielili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjelili

Niepoprawna pisownia