Poprawna pisownia

pielić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjelić

Niepoprawna pisownia