Poprawna pisownia

przedstawiłoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przedstawiło by

Niepoprawna pisownia