Poprawna pisownia

piątoklasiści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjontoklasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

piąto klasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

piąto-klasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjątoklasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

piontoklasiści

Niepoprawna pisownia