Poprawna pisownia

pełnić funkcję

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pełnić rolę

Niepoprawna pisownia