Poprawna pisownia

jedząca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jjedząca

Niepoprawna pisownia