Poprawna pisownia

pełną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pełnom

Niepoprawna pisownia