Poprawna pisownia

pejoratywny

Poprawna pisownia, znaczenie: nacechowany negatywnie; krytyczny, negatywny; nadający odcień ujemny.


Niepoprawna pisownia

peioratywny

Niepoprawna pisownia