Niepoprawna pisownia

peioratywne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pejoratywne

Poprawna pisownia, znaczenie: nacechowane negatywnie; krytyczne, negatywne; nadające odcień ujemny.