Poprawna pisownia

dodasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do dasz

Niepoprawna pisownia