Poprawna pisownia

patriotów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

patrjotów

Niepoprawna pisownia