Poprawna pisownia

pasożytem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pazożytem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pasorzytem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pasoszytem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pasożydem

Niepoprawna pisownia