Czy przed „czy” stawiamy przecinek?
„Czy” w języku polskim może pełnić dwojaką funkcję i to od niej zależy, czy należy przed nim postawić przecinek, czy też jest to niepotrzebne. Wyraz ten może występować w wypowiedzeniu jako partykuła, której zadaniem jest wprowadzenie zdania podrzędnego, może również pełnić funkcję spójnika, łącząc zdania współrzędne lub ich części i najczęściej przyjmując znaczenie spójników takich jak: albo, lub, i.

„Czy” pełniące funkcję partykuły
Jeżeli w zdaniu „czy” pełni funkcję partykuły wprowadzającej zdanie podrzędne, należy poprzedzić je przecinkiem. Dodatkowo, jeśli zdanie, które wprowadziliśmy przez „czy” nie zamyka wypowiedzenia, czyli nie kończy się kropką, należy obustronnie oddzielić je przecinkami.
Przykłady:
Nie jestem pewna, czy dam radę dotrzeć.
Od tego, czy zdążę wrócić wcześniej z pracy, zależy czy dam radę do ciebie dotrzeć.

Gdy mamy do czynienia ze zdaniem, w którym po „czy” pełniącym funkcję partykuły pojawia się „czy” – spójnik, nie należy powtarzać przecinka.
Przykłady:
Trzeba zdecydować, czy jedziemy tam samochodem czy tramwajem.
Paweł nie powiedział, czy zjawi się na spotkaniu czy nie.

W zdaniach rozłącznych „czy” pełniące funkcję partykuły może znajdować się tylko przed drugim członem – wówczas nie stawiamy przed nim przecinka – lub też przed każdym członem pytającym i wtedy przecinek należy postawić.
Przykłady:
Czy jutro, czy pojutrze?
Jedziemy samochodem czy tramwajem?

„Czy” jako spójnik
„Czy”, które w zdaniu występuje jako spójnik, najczęściej łączy elementy wykluczające się (pełni wówczas rolę wyrazów „lub”, „albo”) lub też jest traktowane jako synonim spójnika „i”. Istnieje zasada mówiąca, że przed „czy” pełniącym funkcję spójnika nie stawiamy przecinka.
Przykłady:
Wolisz kawę czy herbatę?
Często odwiedza mnie siostra, rodzice czy dziadkowie.

Wyjątki

Od wyżej opisanej zasady istnieją jednak wyjątki, według których przed spójnikiem „czy” należy postawić przecinek.

Są to następujące sytuacje:
Kiedy „czy” pełniące funkcję spójnika powtórzy się w zdaniu kilka razy – wówczas każdorazowo stawiamy przed nim przecinek, na przykład: Czy jutro, czy pojutrze, czy też w środę – jest mi naprawdę wszystko jedno.
Kiedy „czy”, użyte jako spójnik, wprowadza do zdania wtrącenie lub dopowiedzenie, na przykład: W Grecji byliśmy w zeszłym roku, czy może dwa lata temu, już nie pamiętam.