Niepoprawna pisownia

paśdzierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

paździerz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

paździeż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

paździesz

Niepoprawna pisownia