Poprawna pisownia

pamiętamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pamientamy

Niepoprawna pisownia