Niepoprawna pisownia

pamientaj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pamiętaj

Poprawna pisownia