Poprawna pisownia

zaspokajały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaspakajały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za spokajały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za spakajały

Niepoprawna pisownia