Niepoprawna pisownia

paciesze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pacierze

Poprawna pisownia, znaczenie: modlitwy poranne lub wieczorne.


Niepoprawna pisownia

pacieże

Niepoprawna pisownia