Poprawna pisownia

oznajmiłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

o znajmiłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oznaimiłeś

Niepoprawna pisownia