Poprawna pisownia

ożeż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

o rzesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o żesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o żeż

Niepoprawna pisownia