Niepoprawna pisownia

nie warte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewarte

Poprawna pisownia