Każda z tych form jest poprawna, obie mają też identyczne znaczenie, przez co dopuszczalne jest ich wymienne stosowanie. Bardziej popularna, czyli częściej występująca i jednocześnie zalecana forma pisowni tego słowa to „otworzył”.

Poprawna pisownia

otworzył

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

otwarł

Poprawna pisownia