Niepoprawna pisownia

osz w mordę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oż w mordę

Poprawna pisownia