Niepoprawna pisownia

blizki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bliski

Poprawna pisownia