Niepoprawna pisownia

osiągno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

osiągną

Poprawna pisownia