Niepoprawna pisownia

oście

Niepoprawna pisownia, wyjątek: miejscownik lub wołacz słowa „oset„.


Poprawna pisownia

ości

Poprawna pisownia, znaczenie: część szkieletu kostnego ryby.