Niepoprawna pisownia

os łupienia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

osłupienia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

osłópienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ozłupienia

Niepoprawna pisownia