Niepoprawna pisownia

nie jakie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejakie

Poprawna pisownia