Ortografia i błędy ortograficzne – charakterystyka i przykłady

Błędy ortograficzne to jedne z najczęściej popełnianych błędów w języku polskim. Należą one do kategorii błędów zewnątrzjęzykowych – widoczne są wyłącznie w języku pisanym, nie da się w żaden sposób ich usłyszeć. Pomyłki tego typu zdarzają się szczególnie małym dzieciom, które dopiero uczą się przyjętych zasad pisowni, jak i osobom, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. Aby uniknąć popełniania błędów ortograficznych, trzeba zapamiętać stosunkowo dużo reguł i wyjątków.

Podstawowe rodzaje błędów ortograficznych
Najczęściej popełniane błędy ortograficzne obejmują zarówno pomyłki w zakresie pisowni dwuznaków, pisowni łącznej lub rozdzielnej, pomijanie liter, jak i nieuzasadnione ich dodawanie.

Nieprawidłowa pisownia łączna i rozłączna
Przykłady:

 • napewno (zamiast: na pewno),
 • co dziennie (zamiast: codziennie),
 • wogóle (zamiast: w ogóle).

Błędny zapis liter i dwuznaków: ó i u, ż i rz, h i ch
Przykłady:

 • horoba (zamiast: choroba),
 • dwujka (zamiast: dwójka),
 • żodkiewka (zamiast: rzodkiewka).

Pomyłki w zakresie pisowni głosek ą, ę, i, j oraz dwuznaków on, om, en, em
Przykłady:

 • z tą osobom (zamiast: osobą),
 • krenty korytarz (zamiast: kręty),
 • historji (zamiast: historii),
 • tą doniczkę (zamiast: tę doniczkę).

Błędna pisownia wyrazów wielką i małą literą
Przykłady:

 • europa (zamiast: Europa),
 • Łodzianin (zamiast: łodzianin),
 • tomasz (zamiast: Tomasz).

Przestawienie litery w słowie lub też jej pominięcie
Przykłady:

 • koretka (zamiast: korekta),
 • jabko (zamiast: jabłko).

Błędy w pisowni cząstki „nie” z poszczególnymi częściami mowy
Przykłady:

 • niepójdę (zamiast: nie pójdę),
 • nie mądry kot (zamiast: niemądry kot),
 • nie tykalny (zamiast: nietykalny).