Niepoprawna pisownia

optarliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obtarliśmy

Poprawna pisownia