Niepoprawna pisownia

hętna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chętna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chentna

Niepoprawna pisownia