Poprawna pisownia

opłucze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opłócze

Niepoprawna pisownia