Niepoprawna pisownia

niemiałabyś

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu „stawać się niemym”.


Poprawna pisownia

nie miałabyś

Poprawna pisownia