Poprawna pisownia

Opener

Poprawna pisownia, pisownia uproszczona, warunkowo poprawna, choć nie zalecana.

Poprawna pisownia

Open’er

Poprawna pisownia, znaczenie: nazwa festiwalu muzycznego organizowanego w Gdyni.


Niepoprawna pisownia

Ołpener

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Oupener

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Openner

Niepoprawna pisownia