Poprawna pisownia

krajów

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „kraj”.


Niepoprawna pisownia

kraji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krai

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krajii

Niepoprawna pisownia