Poprawna pisownia

opędzlować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opendzlować

Niepoprawna pisownia